اختلال در زنجیره تأمین ممکن است اقتصاد را از بین ببرد آیا داده ها می توانند کمک کنند

تاریخ انتشار:

یکی از دلایلی که در فروشگاه‌های خرده‌فروشی یا سوپرمارکت‌ها موجودی انبار کم و زیاد وجود دارد، پیش‌بینی ضعیف تقاضا است. و این همان چیزی است که داده ها می توانند به آن کمک کنند. عملکرد کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین ، برنامه ریزی تقاضا است. اگر بتوانیم آن  را به ابزارها و داده های مناسب برای پیش بینی آنچه ممکن است مورد نیاز باشد مجهز کنیم، می توان این مشکل را کاهش داد. تمام داده‌هایی را که در اختیار دارید مصرف کنید، از بین الگوریتم‌ها انتخاب کنید و به ماشین اجازه دهید پیش‌بینی‌ها را اجرا کند.