بزرگترین ژنراتور برق ژاپن JERA اعلام کرد 597 میلیون دلار را برای توسعه فناوری مرتبط با آمونیاک هزینه خواهد کرد

تاریخ انتشار:

ژاپن برای توسعه فناوری مرتبط با آمونیاک با پشتوانه صندوق سبز آمونیاک به عنوان کود و در مواد صنعتی استفاده می شود، اما به عنوان یک منبع انرژی در آینده همراه با هیدروژن نیز دیده می شود. این ماده هنگام سوختن دی اکسید کربن منتشر نمی کند، اگرچه تولید آن باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شود اگر با سوخت فسیلی ساخته شود.