هند بالاترین نرخ مصرف داده در سراسر جهان

تاریخ انتشار:

رام سواک شارما، مدیر اجرایی سازمان ملی بهداشت هند گفت: "امروز ما 1.18 میلیارد اتصال تلفن همراه، 700 میلیون کاربر اینترنت و 600 میلیون تلفن هوشمند داریم که 25 میلیون در هر سه ماهه افزایش می یابد. ما امروز یک پایگاه اتصال قوی داریم." هند بیشترین مصرف داده را دارد که حدود 12 گیگابایت برای هر نفر در ماه است که این کشور را به بستری شکوفا برای راه اندازی ابتکارات دیجیتالی تبدیل می کند.