کارشناسان بین المللی می گویند درک بازار و استفاده از دیجیتال باید برای مشاغل کوچک وجود داشته باشد

تاریخ انتشار:

با افزایش محبوبیت فین‌تک‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها، دسترسی بیشتر به آن‌ها برای عموم ضروری شده است. نائومی کرمی، مدیر اجرایی Hivemind ، گفت که بازاریابی دیجیتال می تواند به این شرکت ها کمک کند تا در آینده به طور کلی رشد کنند. "من فکر می کنم یکی از مهمترین چیزها بازاریابی دیجیتال بسیار خوب است، زیرا این حوزه هر روز در حال تغییر است.